D A L Š Í   A K C E   S V Č
Kromě pravidelných KROUŽKŮ pořádá Středisko volného času Humpolec také další akce: kurzy pro děti i dospělé, příměstské tábory, výtvarné a rukodělné dílny, sportovní soustředění, prázdninová setkání...

Jejich aktuální nabídku se dozvíte právě zde nebo také v sekci AKTUALITY.