A K T U A L I T Y
Celé Česko čte dětem

Středisko volného času Humpolec se nově účastní projektu Celé Česko čte dětem. Více informací a průběžné aktuality o zapojení do tohoto projektu naleznete v sekci -Další akce SVČ-.

Projekt Celé Česko čte dětem
www.celeceskoctedetem.cz
10. 10. 2017

Tento týden odpadá

 

 V týdnu od 23. do 27. 10. 2017 odpadají tyto kroužky:

Vaření na ZŠ Hradská ve středu i čtvrtek

Aerobic 

Gymnastika


27. 9. 2017

Pokyny k platbám

Pokyny k platbám za zájmové kroužky a kurzy ve šk. roce 2017/2018
Platby za kroužky a kurzy probíhají od 2. října do 31. 10. 2017 na celý šk. rok po podání přihlášky.
Bezhotovostní platby zašlete na účet SVČ u KB Humpolec č. účtu: 115-3163430287/0100
Variabilní symbol zadejte podle následující tabulky; do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena kroužku (dítěte).
Prosíme, neslučujte platby za několik kroužků a uvádějte jméno přihlášeného!! Děkujeme.
Název kroužku
Variabilní symbol
Název kroužku
Variabilní symbol
aerobic
201701
přírodovědný
201716
atletická školka
201702
RC auta
201717
atletika
201703
stolní tenis
201719
flétna
201704
šití na stroji
201720
florbal
201705
šikulky
201721
 
 
taekwondo
201722
keramika
201708
taneční přípravka a lidový tanec
201723
klavír
201709
vaření
201725
kytary
201710
vodácký
201726
mažoretky
201711
volejbal
201727
míčové hry
201712
výtvarka
201728
paličkování
201713
základy moderní gymnastiky
201729
počítače
201715
železniční modeláři
201730
 
Platby v hotovosti budou vybírány pouze v kanceláři SVČ U Nemocnice 692, Humpolec, a to v průběhu října 2017 v pracovních dnech v době od 8h do 11h každý den nebo v úterý a čtvrtek        od 14h do 16h.
Prosíme o upřednostnění bezhotovostní platby!!!!  Děkujeme.
Cena za kroužky na školní rok 2017/2018:            Předškolní dítě a mladší  600,- Kč/rok
                                                                                              Žák ZŠ, SŠ, student do 21 let 500,- Kč/rok
                                                                                              Dospělý 1000,- Kč/rok
Cena za kroužek keramiky:                                      Žák ZŠ, SŠ, student do 21 let 800,- Kč/rok
                                                                                      Dospělý 1200,-/15lekcí
Případné dotazy na tel.:              736 472 782, 736 513 868, 736 513 867

Poznámka: SVČ vystaví zájemcům doklad o zaplacení i v případě bezhotovostní platby, a to po ověření přijetí částky na účet. 


27. 9. 2017

Info 1.schůzky

 

                Středisko volného času v Humpolci
       první  schůzky kroužků pro školní rok 2017/2018
N á z e v den dat. hodina k d e vedoucí schůzka
TAEKWONDO pátek 29.9. 15,15-17,00 tělocvična Hálkova J. Fučík info/běžná
VAŘENÍ  pondělí 2.10. 13,00-14,00 kuchyňka Hálkova B. Weingartnerová info
KERAMIKA I. pondělí 2.10. 13,00-14,30 keramika Hradská K.Pokorná běžná
VÝTVARKA pondělí 2.10. 13,00-15,00 SVČ U Nemocnice S.Krejcarová běžná
AEROBIC+GYMNASTIKA pondělí 2.10. 13,30-15,00 sokolovna K.Kučkovská info/běžná
KYTARY  pondělí 2.10. 13,30-15,30 SVČ U Nenocnice J. Semorádová info
FLORBAL I.,II.,III. pondělí 2.10. 14,00-15,00 hala J.Kaňa info
DOBRODRIŽSTVÍ DUŠE I. pondělí 2.10. 14,30-15,00 SVČ U Nemocnice K.Kastl info
STOLNÍ TENIS pondělí 2.10. 15,00-15,30 sokolovna S. Vítek info
ATLETIKA  pondělí 2.10. 15,15-16,45 ZŠ Hradská K.Pokorná, R.Brůnová běžná
KYTARY  pondělí 2.10. 15,30-16,30 SVČ Hradská E.Effová běžná
KERAMIKA  úterý 3.10. 13,00-14,30 keramika Hradská K. Pokorná běžná
KERAMIKA  úterý 3.10. 13,00-15,00 keramika Hálkova B. Weingartnerová info
MAŽORETKY úterý 3.10. 14,00-14,20 šatny sokolovna Merunková, Kamešová info
PŘÍRODOVĚDNÝ úterý 3.10. 14,00-15,00 SVČ Hradská V.Krejčí info 
KERAMIKA  úterý 3.10. 14,45-16,15 keramika Hradská K. Pokorná  
ATLETICKÁ školka úterý 3.10. 15,00-16,30 tělocvična Hradská O.Šťastná, J.Zabloudilová běžná
FLÉTNA  úterý 3.10. 16,00-16,30 SVČ  U Nemocnice S.Krejcarová info
VAŘENÍ středa 4.10. 14,00-16,00 kuchyňka Hradská A.Žáčková info
ŠIKULKY středa 4.10. 14,00-16,00 SVČ U Nenocnice S.Krejcarová běžná
KERAMIKA  středa 4.10. 14,00-16,00 keramika Hradská K. Pokorná běžná
Tan.přípr.,lid.tanec středa 4.10. 14,30-16,00 tělocvična Hálkova K.Kučkovská info/běžná
VODÁCKÝ středa 4.10. 15,00-16,00/17,00 SVČ Hradská L. Komrs běžná
VOLEJBAL středa 4.10. 15,00-16,30 tělocvična Hradská E. Hořejšová běžná
ŽELEZ. MODELÁŘI středa 4.10. 15,00-18,00 dílna ŽM Hradská F. Herna běžná
KLAVÍR středa 4.10. 16,00-16,30 SVČ U Nemocnice S.Krejcarová info
RC AUTA středa 4.10. 17,00-19,00 tělocvična Hradská V. Prokopec běžná
FLORBAL  čtvrtek 5.10. 14,00-15,00 hala I. Svobodová běžná
MÍČOVÉ HRY čtvrtek 5.10. 14,00-15,00 tělocvična Hradská K.Pokorná běžná
ATLETIKA  čtvrtek 5.10. 14,00-15,00 ŠD Hálkova O.Šťastná běžná
VAŘENÍ  čtvrtek 5.10. 14,00-16,00 kuchyňka Hradská A. Žáčková info
KERAMIKA  čtvrtek 5.10. 14,30-15,00 keramika Hradská B. Weingartnerová info
KERAMIKA  čtvrtek 5.10. 15,00.17,00 keramika Hradská  Faltová,Weingartner. běžná
VAŘENÍ  čtvrtek 5.10. 15,00-17,00 SVČ U Nemocnice J.Krejčí běžná
POČÍTAČE čtvrtek 5.10. 15,30-17,00 SVČ U Nemocnice L.Janek běžná
ŠITÍ NA STROJI čtvrtek 5.10. 15,30-17,30 SVČ U Nemocnice K.Pokorná běžná
FLORBAL pátek 6.10. 13,30-14,30 hala T.Novák běžná
FLORBAL  pátek 6.10. 14,00-15,00 sokolovna V.Točík běžná
FLORBAL pátek 6.10. 14,00-15,00 tělocvična Hradská P.Duba běžná
PALIČKOVÁNÍ                     dle dohody SVČ U Nemocnice S.Krejcarová  
KLAVÍR dle dohody dle dohody M.Lisá  
JÓGA pro nedostatečný zájem zatím neotevřena
DRAMATICKÝ pro nedostatečný zájem zatím neotevřena
ZÁKL. MODELÁŘŮ pro nedostatečný zájem zatím neotevřena
METEOROLOGICKÝ pro nedostatečný zájem zatím neotevřena

11. 9. 2017

Facebook SVČ

Středisko volného času Humpolec
nabízí svým příznivcům
možnost využívat
facebook.
Chcete-li nám napsat, něco zjistit nebo se s námi podělit o Vaše podněty, 
pište na náš facebook.
Tady je adresa
https://www.facebook.com/groups/145102002749208/
https://www.facebook.com/svchumpolec.cz/

11. 9. 2017

Nabídka nových kroužků

Středisko volného času vítá všechny zájemce z řad dětí i dospělých
do školního roku
2017/2018.
 
Nabídka kroužků je k dispozici na školách, www.svchumpolec.cz a na našich nových stránkách  f SVČ Humpolec.
 
Nabízené kroužky SVČ se konají v sídle SVČ nad dětským dopravním hřištěm v ulici U Nemocnice, na humpoleckých základních školách, v hale a sokolovně TJ Jiskra.
 
Do začátku školního roku Vám všem přejeme hodně úspěchů.